2 bouwkavels Lageweg in Hierden

Wonen in het buitengebied maar toch vlak bij de voorzieningen en de stad Harderwijk?

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Heeft u er altijd al van gedroomd uw eigen vrijstaande woning te bouwen, dan is dit uw kans om in Hierden op een droomplek van rust en ruimte uw dromen waar te maken, terwijl de supermarkt, basisschool en sportverenigingen op korte afstand liggen.

Dat kan in dit kleinschalige project gelegen nabij de Lageweg in Hierden! De grondeigenaren hebben in samenwerking met Mulder Bouwmanagement uit Hierden de mogelijkheid voor de bouw van 2 nieuwe vrijstaande woningen met forse bijgebouwen op deze locatie gerealiseerd. Er loopt een ontsluiting via een eigen (mandelige) weg naar de Lageweg zelf.

Er zijn op deze kavels veel mogelijkheden om uw woonwensen mogelijk te maken. Om het vrije uitzicht te behouden zijn er regels vastgelegd omtrent zichtlijnen en erfafscheidingen om deze te behouden. De gemeente wil op een verantwoorde wijze invulling geven aan nieuwe bebouwingsmogelijkheden in Hierden Dorp, zodat wordt aangesloten bij de cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten van het gebied. De door de gemeente gewenste beeldkwaliteit is passend voor de locatie, waarbij wordt verwezen naar de historische bebouwing die te vinden is in het gebied. Enkele referenties van de mogelijkheden treft u bij deze presentatie aan.

De 2 kavels voor de vrijstaande woningen hebben de volgende afmetingen:
Kavel A - oppervlakte ca. 1.070 m² - Koopsom € 329.000,-- kosten koper
Kavel B - oppervlakte ca. 1.311 m² - Koopsom € 345.000,-- kosten koper

De percelen mogen als volgt bebouwd worden:
Bouwvlak hoofdgebouw max. diepte 15.00 m¹ l max. breedte 9.00 m¹
Hoogte max 9.00 m¹ l goothoogte max. 3,5 m¹
Bouwvlak bijgebouw ca. 125 m²

De voorschriften van het bestemmingsplan Hierden Dorp-Lageweg vastgesteld op 24-01-2019 (NL.IMRO.BP00207-0003) en het geldende bouwbesluit geven u exact aan wat geldt voor de bouw en realisatie van een en ander. Tevens kent de Gemeente Harderwijk de mogelijkheid om uw ontwerp op voorhand te toetsen aan de eisen van Welstand (“vooroverleg”). U kunt hierover contact opnemen met de Gemeente Harderwijk, afdeling Bouwen en Wonen. Een koper zal moeten zorg dragen voor de door de gemeente verplichte aanleg van (meidoorn-)hagen rondom het project in het kader van de "landschappelijke inpassing".

Ten behoeve van het aanpassen van het bestemmingsplan is door verkoper een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de betreffende locatie. Kopers mogen dit verkennend bodemonderzoek gebruiken voor hun aanvraag omgevingsvergunning, waarbij als voorwaarde geldt dat indien de Gemeente Harderwijk het betreffende onderzoek niet accepteert, dan wel hieraan aanvullend onderzoek toegevoegd wil zien worden, dit volledig voor risico en rekening van koper komt.

De makelaar kan u digitaal in het bezit stellen van:
- Bestemmingsplan voorschriften
- Situatietekening
- Verkennend Bodemonderzoek
- Prijslijst en inschrijfformulier
- Referentiebeelden

Als u interesse heeft in een kavel dan bent u van harte welkom op de locatie om een en ander in de praktijk te komen bekijken. Vervolgens bent u bij Brandt Makelaars op kantoor welkom om de mogelijkheden nader te bespreken

Onze makelaars

Reyer Schuurkamp

Eigenaar, Register Makelaar & Taxateur
06-46233225
Stuur Reyer een e-mail

Marien van den Nagel

Register Makelaar & Taxateur
06-13960295
Stuur Marien een e-mail

Jordy ’t Lam

Kandidaat-makelaar

Stuur Jordy een e-mail

Fietsen we binnenkort bij jou langs?

Hoe kunnen we jou helpen? Heb je een vraag of advies nodig? We luisteren graag naar jouw verhaal, geven je advies en vertellen wat we voor jou kunnen betekenen. Geheel vrijblijvend en op korte termijn natuurlijk. Nodig jij ons uit voor een kopje koffie?

Ja, ik maak graag kennis met jullie