3 bouwkavels Glindweg in Hierden

Wonen in het buitengebied maar toch vlak bij de voorzieningen, de uitvalswegen en de stad Harderwijk?

Dat kan in dit kleinschalige project gelegen op de grens van Hierden en Harderwijk! Bernhard Timmer Bouwadvies uit Harderwijk heeft de mogelijkheid voor de bouw van 3 nieuwe woningen op deze locatie in samenwerking met de grondeigenaar gerealiseerd.

Als u interesse heeft in een kavel dan bent u op vrijdag 27 september 2019 tussen 16.30 en 18.00 uur van harte welkom op de locatie om een en ander in de praktijk te komen bekijken.

Wij kunnen u daarom nu 3 royale bouwkavels aanbieden op een landelijke locatie gelegen aan de rand van de woonwijk ”Frankrijk” in Harderwijk en het dorp Hierden. De bestaande boerderijwoning blijft gehandhaafd, waardoor er een woonbrink ontstaat met daaraan in totaal 4 woningen. Vanaf deze woonbrink loopt een ontsluiting via een eigen weg naar de Glindweg zelf. Het project omvat 1 bouwkavel geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning en 2 kavels geschikt voor de bouw van twee aaneen gebouwde woningen.

De door de gemeente gewenste beeldkwaliteit is passend voor de locatie en spreekt van woningen gebouwd met natuurlijk materialen en met een knipoog naar het landelijke karakter van de locatie. Enkele referenties van de mogelijkheden treft u bij deze presentatie aan.

De kavel voor de vrijstaande woning is circa 1.360 m² groot en de kavels voor de tweekappers zijn circa 360 m² tot circa 440 m². De mogelijkheid bestaat om in overleg met de verkopende partij extra grond bij te kopen. Voor de kavels voor de tweekappers geldt dat er een voorkeur is voor partijen die samen inschrijven, teneinde ook samen te kunnen gaan bouwen

De percelen mogen overigens als volgt bebouwd worden:
Vrijstaand: te bebouwen oppervlakte 150 m² (inclusief aangebouwde bijgebouwen), binnen het aangegeven bouwblok. Goothoogte 3,5 m¹. Nokhoogte 9,0 m¹.
Tweekappers: te bebouwen oppervlakte 110 m² (inclusief aangebouwde bijgebouwen) binnen het aangegeven bouwblok. Goothoogte 3,5 m¹. Nokhoogte 9,0 m¹.
Het bestemmingsplan biedt daarnaast nog ruimte voor het plaatsen bijgebouwen elders op de percelen tot maximaal 50 m². Goothoogte 3,0 m¹. Nokhoogte 4,5 m¹.

De voorschriften van het bestemmingsplan en het geldende bouwbesluit geven u exact aan wat geldt voor de bouw en realisatie van een en ander. Tevens kent de Gemeente Harderwijk de mogelijkheid om uw ontwerp op voorhand te toetsen aan de eisen van Welstand (“vooroverleg”). U kunt hierover contact opnemen met de Gemeente Harderwijk, afdeling Bouwen en Wonen.

De verkoper zal zorg dragen voor de door de gemeente verplichte aanleg van hagen, groen e.d. rondom het project in het kader van de "landschappelijke versterking". De kopers dienen er rekening mee te houden dat per kavel € 5.000,-- bijgedragen dient te worden aan de aanleg van de infrastructuur ("mandeligheid" woonbrink en weg). Bovendien dient elke koper voor eigen rekening, op de eigen elektra meter en op de scheiding van de eigen kavel en de mandeligheid een straatlantaarn te plaatsen, gericht op de verlichting van de mandeligheid tussen zonsondergang en zonsopgang. De exacte uitvoering en de plaats van de betreffende verlichtingsbronnen zal in onderling overleg met de 4 perceeleigenaren gelegen aan de mandeligheid worden vastgesteld.

Ten behoeve van het aanpassen van het bestemmingsplan is een verkennend bodem-onderzoek uitgevoerd op de betreffende locatie aan de Glindweg 8 te Hierden. Kopers mogen dit verkennend bodemonderzoek gebruiken voor hun aanvraag omgevingsvergunning, waarbij als voorwaarde geldt dat indien de Gemeente Harderwijk het betreffende onderzoek niet accepteert, dan wel hieraan aanvullend onderzoek toegevoegd wil zien worden, dit volledig voor risico en rekening van koper komt.

De makelaar kan u digitaal in het bezit stellen van:
- Bestemmingsplan voorschriften
- Situatietekening
- Verkennend Bodemonderzoek
- Prijslijst en inschrijfformulier
- Referentiebeelden

Als u interesse heeft in een kavel dan bent u op vrijdag 27 september 2019 tussen 16.30 en 18.00 uur van harte welkom op de locatie om een en ander in de praktijk te komen bekijken. Vervolgens kunt u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend tot en met uiterlijk maandag 7 oktober 2019 bij Brandt Makelaars op kantoor inleveren, dan wel per e-mail retourneren. De grondeigenaar zal een keuze maken in de volgorde voor de benadering van de kandidaten. In dit kader geldt dat voor de toewijzing van de percelen voor de twee-aan-een-gebouwde woningen, partijen die zich samen aanmelden boven solitaire inschrijvers worden geplaatst.

Onze makelaars

Reyer Schuurkamp

Eigenaar, Register Makelaar & Taxateur
06-46233225
Stuur Reyer een e-mail

Marien van den Nagel

Register Makelaar & Taxateur
06-13960295
Stuur Marien een e-mail

Jordy ’t Lam

Kandidaat-makelaar
06-14608880
Stuur Jordy een e-mail

Fietsen we binnenkort bij jou langs?

Hoe kunnen we jou helpen? Heb je een vraag of advies nodig? We luisteren graag naar jouw verhaal, geven je advies en vertellen wat we voor jou kunnen betekenen. Geheel vrijblijvend en op korte termijn natuurlijk. Nodig jij ons uit voor een kopje koffie?

Ja, ik maak graag kennis met jullie