Taxatie

Of het nu gaat om een financieringsaanvraag, een aan- of verkoopbeslissing, boedelverdeling in verband met bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden, een objectief en realistisch waarde-oordeel van de woning waarbij emotionele factoren buiten beschouwing worden gelaten is dan essentieel.

Om tot een dergelijk gedegen waarde-oordeel te komen zal een van onze taxateurs de woning zowel van binnen als van buiten nauwlettend inspecteren. Daarbij komen de bouwkundige aspecten aan bod, zoals de constructie, de gebruikte materialen en de staat van onderhoud, maar worden tevens zaken als functionaliteit, zakelijke rechten, ligging en omgeving bestudeerd. Daarnaast is de marktsituatie een bepalende factor voor de waarde.

De bevindingen worden zorgvuldig vastgelegd in een rapportage, die u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie.

Vraag nu direct een taxatierapport of een NWWI taxatierapport aan.

Brandt Makelaars aangesloten bij het NWWI
Het NWWI zorgt voor een betrouwbare taxatiemarkt. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI, is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.

NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.

Over het NWWI
Het NWWI heeft als doel geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Het NWWI is hét keurmerk voor woningtaxaties en zorgt voor het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen meer zekerheid en draagt bij aan het voorkomen van taxatiefraude. 

NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 
Betrokken organisaties
Het NWWI is in 2009 opgericht door de brancheverenigingen NVM en VBO (makelaars). Overheid, brancheorganisaties, de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en geldverstrekkers dragen het NWWI een warm hart toe.

Het draagvlak is in de afgelopen periode flink is gegroeid. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldvertrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Hoe werkt een taxateur die is aangesloten bij het NWWI?
De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Om de waarde van de woning vast te stellen volgt de taxateur een heldere, eenduidige methode. Aan elke woning is een set modelwaarden gekoppeld. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere panden. Bij de taxatie vormen ze altijd het uitgangspunt. Met zijn kennis en expertise is de taxateur in staat in te schatten in hoeverre de modelwaarden overeenkomen met de specifieke situatie.

In het taxatierapport verklaart de taxateur de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarde. Daarmee maakt hij inzichtelijk hoe de taxatie tot stand is gekomen en onderschrijft dit door het taxatierapport rechtsgeldig te ondertekenen. De uitgevoerde, door het NWWI gecontroleerde, taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database.

Vraag nu direct een taxatierapport of een NWWI taxatierapport aan.

Taxaties
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: