Woningmarkt krijgt nieuwe impuls

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk wil de woningmarkt weer in beweging krijgen. Het college wil starters helpen om een bestaande koopwoning te kopen. Zo komt de doorstroming op gang. Daarvoor heeft het college samen met lokale marktpartijen een pakket aan maatregelen uitgewerkt, zoals de rentekortingsregeling, de starterscoach en de starterspas. Deze aanpak is aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad gaat dit behandelen in de raadsvergadering van 4 oktober 2012.

Rentekortingsregeling
De rentekorting is een korting op de hypotheekrente en is bedoeld voor starters met een (gezamenlijk) bruto inkomen van maximaal € 45.000,-, die een bestaande koopwoning kopen van maximaal € 215.000,-. Voorwaarde is dat de starter de afgelopen drie jaar geen eigenaar was van een koopwoning. De regeling geldt niet voor nieuwbouwwoningen en is tijdelijk: voorlopig voor een periode van twee jaar. De regeling is samen met Rabobank Randmeren ontwikkeld, maar ook andere lokaal gevestigde banken kunnen zich hierbij aansluiten. De rentekorting, die gezamenlijk door de gemeente en de bank wordt gefinancierd, kan oplopen tot 0,8% gedurende de eerste 10 jaar van de lening, afhankelijk van de leningsvorm. Hierdoor krijgt de starter op de woningmarkt ruimere financieringsmogelijkheden.

Harderwijkse aanpak
Er bestaat momenteel in Nederland al een zogeheten Starterslening, maar het college heeft voor een eigen aanpak gekozen. Verantwoordelijk wethouder Teeninga: “Wij willen voor de uitvoering van deze regeling ruim € 800.000,- reserveren. Met dit budget kunnen we met de rentekortingsregeling zo’n honderd starters helpen een te huis kopen. Via de starterslening kunnen hooguit veertig starters geholpen worden. Wij kiezen er als college voor om nú een stevige impuls te geven aan de woningmarkt in Harderwijk.”

Dubbele impuls
Wethouder Teeninga verwacht dat de regeling een belangrijke impuls geeft aan de woningmarkt.
“Ten eerste zijn er veel huiseigenaren die een andere woning willen kopen, maar hun huidige woning moeilijk kunnen verkopen. De doorstroming stagneert dus. Als nu meer starters een bestaande woning kunnen kopen, komt deze doorstroming weer op gang. Ten tweede vergroot de regeling de kansen op de woningmarkt voor mensen die nu te veel verdienen voor een sociale huurwoning en net te weinig inkomen hebben om te kunnen kopen. Veel starters zitten in deze groep. Wij willen hen graag een kans geven op de bestaande koopwoningmarkt. Zo slaan we twee vliegen in één klap en verwachten we de woningmarkt weer in beweging te krijgen.

Starterscoach
De gemeenteraad krijgt ook een voorstel om een onafhankelijke starterscoach aan te stellen. Deze persoon gaat starters, die op zoek zijn naar een koopwoning informeren wat er komt kijken bij het kopen van een woning. Ook dit project is tijdelijk, voorlopig één jaar, met een mogelijke verlenging van nog een jaar.

Starterspas
Het college wil ook de lokale middenstand betrekken bij deze regeling. Wethouder Teeninga: “Wij hebben een aantal winkelbedrijven, zoals bouwmarkten en woninginrichters, gepolst of zij starters willen helpen om de kosten voor de inrichting van hun woning te drukken. Daarop is positief gereageerd. Wij overwegen nu voor starters op de koopmarkt een ‘starterspas’ te maken. Die geeft enkele maanden recht op korting bij aankoop van producten bij de deelnemende bedrijven. Hierover moeten nog verdere afspraken worden gemaakt.

Bijdrage andere marktpartijen
De woningcorporaties Omnia Wonen en UWOON hebben een financiële bijdrage toegezegd voor dit pakket maatregelen. Verder zijn de NVM-makelaars bereid een gereduceerd tarief te hanteren op het moment dat ze door de koopstarters als aankoopmakelaar worden ingeschakeld.

Wethouder Teeninga: “Wij zijn blij dat diverse lokale partijen bereid zijn gevonden een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke regeling, gericht op het weer in beweging krijgen van de woningmarkt. Dit is in belang van ons allen!”

Andere voorstellen
De plannen voor deze stimuleringsregeling zijn een uitwerking van het Beleidsplan Wonen in Harderwijk 2016, die de gemeenteraad in mei 2012 heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft in totaal een bedrag van 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitvoering van diverse onderdelen uit dit beleidsplan. Het college stelt de raad voor om voor de Rentekortingsregeling een bedrag van 810.000 euro en voor het project Starterscoach een bedrag van 15.000 euro te reserveren.

Het college stelt verder aan de raad voor om van de resterende 375.000 euro een bedrag van 150.000 euro te reserveren voor het voortzetten van een regeling om individuele burgers te bewegen de ‘schil’ van hun woning (vloer, wanden en dak) beter te isoleren. Daarnaast wil het college een bedrag van € 200.000,- beschikbaar stellen om het mogelijk te maken via een projectmatige aanpak (nieuwbouw of bestaande woningbouw) extra energiebesparende maatregelen door te voeren. En als laatste wordt een bedrag van 25.000 euro gereserveerd voor het project ‘Gewoon Gemak’. Dit project stimuleert bewoners (van zowel huur- als koopwoningen) om hun huis veiliger te maken of voorzieningen aan te brengen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor deze drie doelen zullen nog nadere regels worden uitgewerkt.

WO 19/09/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: