VVD: corporaties moeten terug naar kerntaak

De VVD wil dat woningbouwcorporaties teruggaan naar hun kerntaak: zorgen voor sociale huisvesting voor mensen met een smalle beurs.

Naar aanleiding van de schokkende kwestie Vestia, waarbij een woningbouwcorporatie van maatschappelijk kapitaal speculeerde met risicovolle financiële producten, wordt er momenteel aangestuurd op een parlementaire enquête. Die enquête zou zich moeten richten op het verbeteren van het toezicht op corporaties.

Voor de grootste regeringspartij is het van groot belang dat de kerntaken van corporaties onderwerp zullen zijn bij het onderzoek. In de visie van de VVD: zorgen voor sociale huisvesting. Dat punt zal uitgebreid aan de orde komen in de herziening van de woningwet, die voor de zomer wordt behandeld.

VVD-Kamerlid Betty de Boer: "Die visie hebben wij al lang, daar hebben we geen parlementaire enquete voor nodig. We praten hier over het zwaarste instrument van de Kamer. Dan is het van belang dat we breder kijken naar de sector. Praten over toezicht alleen, is niet genoeg. Als die enquête er dan toch komt, dan moet wat de VVD betreft onderwerp van onderzoek zijn de kerntaken van corporaties. Wat is de kerntaak van de woningbouwcorporatie. Daar moet het wat ons betreft over gaan".

DO 15/03/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: