Verhuurder aansprakelijk kosten ontmanteling hennepkwekerij

Gemeenten treden steeds harder op tegen hennepkwekerijen. Veelal is het de huurder die in het gehuurde een hennepkwekerij heeft opgezet. Aangezien de huurder meestal met de noorderzon is vertrokken, is de verhuurder steeds vaker de dupe.

Gemeenten heffen de illegale situatie op middels bestuursdwang en verhalen de kosten voor het toepassen van bestuursdwang op verhuurder, omdat hij het pand heeft ‘laten gebruiken’ als hennepkwekerij. De schade door het onrechtmatig aftappen van stroom wordt door energiemaatschappijen ook vaak verhaald op de verhuurder. De reden hiervoor is dat de verhuurder in contractuele verhouding staat met de energiemaatschappij. Verhuurder kan de schade verhalen op de huurder. Probleem is dat de huurder meestal al is vertrokken. Verhuurders zijn zich hier onvoldoende van bewust.

Deze kwestie heeft al voor heel wat rechtspraak gezorgd. In een aantal uitspraken is de rechter van mening dat de verhuurder de kosten voor de ontmanteling aan de gemeente moet vergoeden. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele verhuurders.

Van een professionele verhuurder wordt verwacht dat hij een sluitende administratie voert, waaruit zonder meer blijkt wie de huurder van het pand is en of de huur (regelmatig) betaald wordt. Onder een sluitende administratie wordt onder andere verstaan een getekende huurovereenkomst, kopie legitimatiebewijs huurder, uittreksel Kamer van Koophandel, bewijzen van betaling per bank van de huur door huurder en een kopie loonstrook huurder. Tevens wordt van de verhuurder verwacht dat hij tot op zekere hoogte geïnformeerd is over de wijze van het gebruik van het/de verhuurde pand(en).

Bij een niet-professionele verhuurder moet gekeken worden naar de vraag of de verhuurder wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat er een hennepkwekerij in het gehuurde aanwezig was. Zo moest de eigenaar van een woning, niet zijnde professionele verhuurder, de kosten voor de ontmanteling betalen. De Rechtbank was van mening dat verhuurder redelijkerwijs kon weten dat er een hennepkwekerij in de woning aanwezig was. Verhuurder had nooit gebruik gemaakt van de in de huurovereenkomst opgenomen mogelijkheid tot controle van het pand. Ook had verhuurder een administratiekantoor ingeschakeld om zorg te dragen voor de verhuur. Door de wijze van verhuur heeft verhuurder bepaalde risico’s genomen. Verhuurder heeft niet zodanige maatregelen getroffen om de risico’s uit te sluiten dan wel te verminderen.

Wie als overtreder aangemerkt kan worden is afhankelijk van de wettelijke grondslag die de gemeente gebruikt. Grondslagen voor bestuursdwang met betrekking tot hennepkwekerijen zijn bestemmingsplannen en de Woningwet.

Vroeger stond er in bestemmingsplannen het verbod om een pand in strijd met het bestemmingsplan te ‘gebruiken’, waardoor alleen de daadwerkelijke overtreder, de huurder, aangepakt kon worden. Inmiddels kan ook de verhuurder worden aangepakt, omdat er een verbod tot ‘laten gebruiken’ is opgenomen in bestemmingsplannen en in de Woningwet.

Om eventuele aanspraken van gemeenten te voorkomen is het verstandig verhuurders te wijzen op de plicht die zij hebben, namelijk het voeren van een sluitende administratie en het controleren op de wijze van gebruik van het gehuurde.

DO 10/05/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: