'Stagnatie koopsector bij invoering kooprecht huurders'

Als het kabinetsplan voor kooprecht voor huurders zou worden ingevoerd, valt een groot deel van de instroom in de koopsector weg. Het gevolg is een verdere stagnatie van de doorstroming in de koopsector. Binnen tweeënhalf jaar zal dit leiden tot een vraaguitval van 47.500 transacties. In de huidige koopwoningmarkt is dat bijna 20 procent van het aantal transacties.

 

Dit blijkt uit een onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het rapport, ‘De gevolgen van het kooprecht voor de koopwoningmarkt: vraaguitval door substitutie’, is vandaag gepresenteerd.

Het (demissionaire) kabinet wil 75 procent van de corporatiewoningen te koop zetten. Dit kooprecht zou moeten gelden voor huurders die minstens een jaar een huis huren bij een corporatie. De Raad van State heeft inmiddels advies over het wetsvoorstel uitgebracht. Het voorstel ligt nu bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zich hierover beraadt. Volgens de samenstellers van het rapport, Frans Schilder en Johan Conijn, ging tot dusver bij de invoering van het kooprecht de meeste aandacht uit naar de consequenties voor de sociale huursector in het algemeen en woningcorporaties in het bijzonder. Dit onderzoek beziet de consequenties voor de koopsector.

“Huurders vormen een cruciale factor in het doorstromingsproces op de koopwoningmarkt. Gedurende de afgelopen 10 jaar was ruim 70 procent van de starters op de koopwoningmarkt een voormalige huurder. Door de invoering van het kooprecht zal een deel van de huurders niet meer verhuizen naar de koopsector en in plaats daarvan de eigen huurwoning kopen. Dit heeft een negatief effect op de verdere doorstroming in de koopsector en zullen  huidige eigenaar-bewoners ook niet kunnen verhuizen. Binnen tweeënhalf jaar zullen 47.500 huurders niet meer overstappen naar de reguliere koopsector”, zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt op de Amsterdam School of Real Estate.

Volgens Conijn en onderzoeker Schilder zal de ‘schade’ van het kooprecht afhangen van de mate waarin de huidige huurwoning een geschikt substituut blijkt voor de koopwoning die de huurder anders zou hebben betrokken.

Conijn en Schilder wijzen er ook op dat de gevolgen breder zullen zijn dan alleen de koopwoningmarkt. Door de invoering van het kooprecht zal de hypotheekschuld flink omhoog gaan. De vraag naar hypothecaire financiering van verkochte huurwoningen zal oplopen naar een bedrag van ongeveer 18 miljard euro. De daarbij behorende derving van belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek bedraagt 391 miljoen euro op jaarbasis.

Mede op basis van deze onderzoeksresultaten plaatst de NVM ernstige vraagtekens bij dit kabinetsplan en roept partijen op dit niet over te nemen in de verkiezingsprogramma’s. De NVM is voorstander van integrale hervorming en verbetering van de woningmarkt en sloot daartoe in mei samen met Vereniging Eigen Huis, Woonbond en Aedes het woningmarktbreed gedragen akkoord WONEN 4.0. Dit plan gaat juist uit van een verbetering van de doorstroming op de woningmarkt en niet van vraaguitval.

WO 06/06/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: