'Oude taboes worden beslecht, nieuwe kansen worden geboden'

In dagblad De Gelderlander van afgelopen zaterdag reageerde NVM-woordvoerder Roeland Kimman met onderstaand stuk op het initiatief van de opbodmakelaar in de Gelderse plaats Elst.

"De woningmarkt heeft het de laatste jaren zwaar. Het structurele herstel blijft vooralsnog uit. Het tweede kwartaal van 2012 kende weliswaar een opleving, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit zich de rest van het jaar zal doorzetten.

Naar verwachting zullen de huizenprijzen dit jaar met zo’n 4 procent dalen.

Verkopers kunnen zich niet beperken tot alleen een bord in de tuin, rondleidingen en een vermelding op funda. Zij moeten zich nu ook laten zien op social media, zoals Facebook en Twitter. Ook moeten ze realistischer prijzen. Dat bevordert de verkoop. Nog te veel mensen menen dat ze de ‘hoofdprijs’ voor hun huis kunnen vragen.

De NVM staat positief tegenover een nieuwe verkooptechniek als de opbodmakelaar. Als verkoper kun je hierdoor een ruimere doelgroep aanboren. Je stimuleert vraag uit een doelgroep, die zich in een lager prijssegment bevindt.

Ieder NVM-lid bepaalt zijn eigen marketing- en prijsbeleid en is vrij om dit soort technieken te gebruiken. Het is het spel van de markt. Het kan ook niet slagen. Als er geen kopers zijn in een bepaalde regio, vanwege krimp of een andere reden, komt er geen bod tot stand.

Om de crisis op de woningmarkt te lijf te gaan, zijn veel ingrijpender middelen noodzakelijk. Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisatie NVM, mede namens VBO-makelaar en VastgoedPro, hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben eind mei aan de politiek een plan voor een integrale hervorming van de woningmarkt gepresenteerd.

Dit plan, WONEN 4.0, is ontwikkeld door organisaties die samen de woningmarkt voor huurders en huiseigenaren vertegenwoordigen en biedt alle consumenten grotere kansen op een bij hun situatie passend koop- of huurhuis. Het hervormingsplan is goed voor de doorstroming op de woningmarkt, goed voor de bouw en goed voor de economie. Oude taboes worden geslecht, nieuwe kansen worden geboden. Hopelijk pakt de politiek het op en vormt dit plan bij de formatie van een nieuw kabinet de leidraad voor het woningmarktbeleid."

Roeland Kimman, woordvoerder NVM

MA 10/09/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: