Organisaties vragen aandacht voor woningmarkt

De belangenorganisaties Bouwend Nederland, de NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) en de Neprom (projectontwikkelaars) hebben aan de vooravond van Prinsjesdag bij minister Donner van Binnenlandse Zaken aandacht gevraagd voor de problemen op de woningmarkt.

Ze stellen in een brief aan Donner onder meer dat de vooruitzichten voor de nieuwbouwsector de komende tijd nog erg onzeker blijven. “Het is de vraag of de maatregelen in de Woonvisie voldoende impact hebben om de bouwproductie enigszins op peil te houden”, aldus Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland betreurt dat het bijna drie jaar na het uitbreken van de crisis nog steeds bij de overheid moeten aankloppen om maatregelen te treffen, of om de looptijd van reeds getroffen maatregelen te verlengen. "Het positieve effect van de beperking van de overdrachtsbelasting wordt nagenoeg tenietgedaan door de grote onzekerheid en het negatieve sentiment bij de burger en door de beperking in de hypotheekverstrekking. De situatie is zeer ernstig", zo meent de belangenorganisatie van de bouwsector.

De ondertekenaars van de Nieuwbouwbrief achten het voor het herstel van de investeringen in de koopwoningmarkt van groot belang dat een aantal (tijdelijke) crisismaatregelen wordt voortgezet zolang de woningmarkt zich nog niet heeft hersteld. Het gaat hierbij om:

  • de verhoging van de NHG-grens van 265.000 euro naar 350.000 euro (vervalt eind 2011);
  • de regeling ‘dubbele hypotheekrenteaftrek’: de termijn waarin mensen met dubbele hypotheeklasten voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek is tijdelijk verlengd van 2 naar 3 jaar (vervalt eind 2012);
  • de regeling ‘hypotheekrenteaftrek na verhuur’: sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om na een periode van verhuur van een te koop staande voormalige eigen woning weer in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek (vervalt eind 2012);
  • de regeling ‘overdrachtsbelasting bij doorverkoop’: in de overdrachtsbelasting is voor het kalenderjaar 2011 de termijn van zes maanden voor de doorverkoop van onroerende zaken - voor woningen tijdelijk verruimd naar twaalf maanden (vervalt eind 2011).
WO 14/09/11
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: