Nieuw Budget Startersleningen beschikbaar

Nieuw budget voor startersleningen

Nu de raad themabegroting voor 2015 heeft vastgesteld, heeft het college van B&W besloten een bedrag van € 250.000,00 aan startersleningen voor startende huizenkopers te verstrekken. Hoeveel startende huizenkopers daarmee geholpen kunnen worden is afhankelijk van de vraag hoe lang het rijk nog bijdraagt aan deze stimuleringsregeling.

Tot nu toe werd de helft van elke starterslening gefinancierd door het rijk. Verwacht wordt dat dit rijksbudget eind dit jaar, begin volgend jaar zal zijn uitgeput. Door snel te beginnen met de besteding van dit nieuwe budget probeert Harderwijk nog zo lang mogelijk gebruik te maken van deze cofinanciering.

Vanaf 17 november 2014 kunnen starters weer een aanmeldingsformulier bij de gemeente krijgen, mits zij beschikken over een koopcontract. De randvoorwaarden voor een starterslening zijn nog steeds dezelfde. De regeling geldt alleen voor woningen in de bestaande voorraad, met een maximale koopprijs van € 225.000,- incl. kosten koper. De starterslening bedraagt maximaal € 30.000,-. Aan de koper worden verder geen bindingseisen of leeftijdsgrenzen gesteld. Wél geldt dat de koper niet eerder eigenaar van een woning mag zijn geweest.

DO 27/11/14
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: