Kadaster: huizenverkoop trekt aan

Vorige maand heeft het Kadaster 10.182 verkochte woningen geregistreerd. Dit is een stijging van 2,7 procent ten opzichte van mei 2011 (9.915). Vergeleken met april 2012 is er zelfs sprake van een stijging van 23,6 procent. Het Kadaster registreerde toen 8.236 verkochte woningen.

Vrijwel alle woningtypen laten een stijging zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in mei 2011. Hoekwoningen stegen het meest in deze periode met 8,8 procent. De enige daling deed zich voor bij de appartementen met 2,1 procent. Ook ten opzichte van de voorgaande maand, april 2012, is de stijging bij de hoekwoningen het grootst (30,5 procent).

Ten opzichte van vorig jaar mei is in zeven van de twaalf provincies een stijging te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. De grootste stijging doet zich voor in de provincie Zeeland met 17,1 procent. Daar tegenover staat een daling van 4 procent in de provincie Friesland. Ten opzichte van de vorige maand is er overal een stijging te zien. De grootste verandering is te zien in Limburg (29,1 procent) en Noord-Holland (29).

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2012 met 21,9 procent af ten opzichte van mei 2011, van 21.700 naar 16.942. Vergeleken met april 2012 is er een stijging van 19,1 procent.

In mei 2012 vonden 269 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 21,2 procent ten opzichte van mei 2011 (222).

Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zag in de tweede helft van maart en begin april de verkopen aantrekken. "Het voorjaar is doorgaans een gunstige periode voor de huizenmarkt. Daarnaast was het toen nog onzeker of de lagere overdrachtsbelasting zou worden gehandhaafd. Mensen wilden hiervan profiteren", stelt een woordvoerder van de NVM.

Door een verschil in peilmomenten verschillen de woningmarktcijfers van de NVM met die van CBS/Kadaster registreert de transacties van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij de notaris (eigendomsoverdracht). De NVM registreert de verkoop van eenzelfde woning eerder, namelijk vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopakte is verlopen. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVM-makelaar en het transporteren van de woning bij de notaris 2,5 tot 3 maanden is.

DI 19/06/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: