Hypotheekrenteaftrek na 1 januari 2013

Onderstaande tekst is onder voorbehoud van onderhandelingen in het kader van de kabinetsformatie, alsmede de parlementaire behandelingen van de Rijksbegroting 2013 en het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning.

Zoals het er nu voorstaat wordt vanaf 2013 alleen aftrek genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing in maximaal 30 jaar. Op dit moment mag een koper nog de maximaal helft van de waarde van de woning aflossingsvrij financieren en wordt ook een spaar- of beleggingshypotheek toegestaan om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

In het overgangsrecht op basis waarvan een nog af te sluiten lening wordt aangemerkt als een ‘bestaande lening’, waarvoor eerbiedigende werking geldt, is niet de datum van transport leidend, maar het moment waarop de koop onherroepelijk is. Dit betekent dat als bij een koop tot en met 31 december 2012 aan alle voorbehouden zijn voldaan en de koop dus onherroepelijk is, de hypotheekrenteaftrek volgens de normering van 2012 wordt behandeld. Ook al vindt het transport pas uiterlijk 31 december 2013 plaats.

Bij bestaande bouw kan een koper dus een akte tekenen op 27 december zonder voorbehoud financiering (er is wel een wettelijke bedenktijd van 3 dagen) om in aanmerking komen voor de oude regeling. Bij nieuwbouw moeten aan alle opschortende voorwaarden zijn voldaan en het financieringsvoorbehoud moet zijn verlopen in 2012 om hiervoor in aanmerking te komen.

Bestaande hypotheken
De hypotheekrenteaftrek blijft voor bestaande hypotheken onveranderd. Ook verandert er niets ten aanzien van de aan de bestaande hypotheek gekoppelde spaar- en verzekeringsproducten.

Bij het oversluiten van een bestaande hypotheek (bijv. naar een andere hypotheekverstrekker) verandert er niets, als er geen extra bedrag wordt bijgeleend.

Bij het ophogen van de hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing, geldt voor het extra bedrag dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als het bedrag volledig wordt afgelost binnen 30 jaar en ten minste annuïtair.

Maximaal lenen
Op dit moment kan maximaal 106% van de waarde van een woning (Loan To Value = LTV norm) worden gefinancierd met een hypotheek. De maximale loan-to-value ratio wordt de komende 6 jaar met stapjes van 1%-punt per jaar verlaagd tot 100%, te beginnen per 1 januari 2013.

De NVM roept de politiek op om af te zien van dit wetsvoorstel en in plaats daarvan over te gaan tot structurele hervorming van de woningmarkt (WONEN 4.0) in combinatie met gerichte korte termijn stimuleringsmaatregelen en oplossingen voor de financieringsproblematiek.

WO 10/10/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: