Hypotheekrente maakt huizenbezitters onzeker

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het vierde kwartaal flink gedaald. Dit komt vooral omdat de verwachting ten aanzien van het aantal huizen dat verkocht zal gaan worden is afgenomen. In het vorige kwartaal dacht nog bijna de helft van de woningbezitters en starters dat de huizenprijzen zouden dalen, inmiddels is dat bijna driekwart.  

De meeste zorgen maken de respondenten zich over de onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Een indirect effect van het dalende vertrouwen is, dat huizenbezitters actief meer vermogen opbouwen. Dit blijkt uit het ING WoonBericht, een periodiek onderzoek van de ING naar het sentiment op de woningmarkt.

In het vierde kwartaal van 2011 is de ING WoonIndex uitgekomen op 89 punten, dat is 10 punten lager dan in het vorige kwartaal. Dit is de laagste stand sinds het vierde kwartaal van 2008. Het aantal woningbezitters en starters dat verwacht dat het aantal huizen dat verkocht gaat worden zal dalen, is meer dan verdubbeld (van 24% naar 60%). Deze verwachting is lager dan in het tweede kwartaal voor de aankondiging van de verlaging van de overdrachtsbelasting.  

Een indirect effect van het dalende vertrouwen in de woningmarkt, is dat huizenbezitters actief meer vermogen gaan opbouwen om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Dit aandeel is het afgelopen jaar gestegen met ruim 10%. In het tweede kwartaal van 2011 ging het nog om 50% van de koopwoningbezitters, inmiddels gaat het om 61%. Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken: “ Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het aantal koopwoningbezitters dat vermogen opbouwt om hun hypotheek af te lossen gestegen. Deze groep bouwt bewust vermogen op door bijvoorbeeld sparen, beleggen of een kapitaalverzekering nu een waardestijging van de woning minder vanzelfsprekend is.”

De meeste huizenbezitters (54%) maken zich zorgen over de onduidelijkheid van de hypotheekrenteaftrek. Dit is een trend die al gestart is in het derde kwartaal van 2010, maar die de consument nog steeds bezighoudt. Zorgen over de woningmarkt zijn daarmee groter dan zorgen over de financiële crisis(46%). Noordervliet: “Het is duidelijk dat de situatie op de woningmarkt vraagt om een structurele aanpak. Alleen al de voortdurende discussie over de hypotheekrenteaftrek leidt tot veel onrust onder consumenten op de woningmarkt. ING is van mening dat een brede aanpak noodzakelijk is waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten rondom kopen en huren. Als er door de overheid op enig moment wordt besloten om in te grijpen dan is het van belang dat maatregelen geleidelijk worden ingevoerd en dat er compensatie is voor de consumenten die financieel geraakt worden.”

In het derde kwartaal wees het ING Woonbericht nog uit dat het vertrouwen in de woningmarkt was toegenomen. Dit kwam grotendeels door de verlaging van de overdrachtsbelasting. Het groeiende vertrouwen heeft in het vierde kwartaal echter niet doorgezet. Noordervliet: “Het alleen verlagen van de overdrachtsbelasting heeft daarmee onvoldoende effect gehad. Ondanks dat vooral meer starters zich zijn gaan oriënteren blijft men vooralsnog terughoudend. Juist voor starters is het nu een gunstige tijd om een huis te kopen.”

Waar in het derde kwartaal bijna driekwart van de huizenbezitters nog dacht sneller hun huis te kunnen verkopen door de verlaging van de overdrachtsbelasting, denkt nu nog slechts 50% er zo over. Wel zijn meer consumenten (10%) zich na aankondiging van de maatregel gaan oriënteren op de woningmarkt, dit waren voornamelijk starters (96%). Van deze groep heeft slechts een kwart ook daadwerkelijk een bod uitgebracht op een woning. De voornaamste reden om geen bod uit te brengen is dat de woningmarkt en economie nog te onzeker zijn (39%). Voor 30% van de respondenten voldoet het aanbod niet aan de wensen. Ruim een kwart (29%) wil eerst het eigen huis verkopen.

De onzekerheid over de renteontwikkeling en het dalende vertrouwen in de woningmarkt leiden ertoe dat starters en woningbezitters niet goed meer weten voor hoe lang ze hun rente moeten vastzetten. Het aantal woningbezitters dat hierover twijfelt, is gestegen van 18% in het derde kwartaal naar bijna een kwart in het vierde kwartaal. Het aandeel twijfelaars is niet eerder zo hoog geweest

WO 21/12/11
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: