Huurovereenkomst ontbonden wegens hennepkwekerij

Feiten
Op 6 augustus 2011 gaan partijen een huurovereenkomst aan. Wegens het feit dat huurder bij de rechtsvoorganger van verhuurder eerder heeft gehuurd, en in dat gehuurde in 2004 een hennepkwekerij is aangetroffen, heeft huurder een aangepaste huurovereenkomst ondertekend met een aantal bijzondere voorwaarden, luidende:

"- niet is toegestaan waar dan ook in (delen van) het gehuurde, waaronder begrepen de tuin, berging, schuur en zolder, hennep te kweken, drogen of knippen in geen enkele hoeveelheid, dan wel andere activiteiten te doen of laten verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, waaronder begrepen het opslaan of handelen van drugs;
huurder zal in of vanuit de woning geen criminele activiteiten verrichten en/of toestaan;
- het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder;
Indien huurder ten aanzien van voorgenoemde voorwaarden in gebreke blijft, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden.


Bij een inval in de woning op 9 februari 2012 heeft de politie een deels ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen met hennepresten, zijnde een middel als vermeld op lijst II van de Opiumwet.

Op de zoldervloer heeft de politie aangetroffen zwart landbouwplastic, vier sealbags restafval hennep, resten van hennepplanten in twee vuilniszakken, twee assimilatielampen van 600 Watt, een afzuigslang, een blower, een kachel, een koolstoffilter, vijf potten met witte korrels, twee transformatoren en een stroomverdeler. Verhuurder vordert bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst.

Uitspraak kantonrechter                                           
De kantonrechter is van oordeel dat het voorradig hebben van hennepresten op zolder niet is toegestaan volgens de bepalingen van de huurovereenkomst. Huurder heeft daarmee artikel 3 van de Opiumwet overtreden, wat ook als bijzondere voorwaarde is opgenomen in de huurovereenkomst.

Voorts is de kantonrechter van oordeel dat het aannemelijk is dat er sprake is geweest van eerdere oogsten van hennep. Voor het enkel drogen van wat hennepresten heeft huurder  geen zwart landbouwplastic van ongeveer 12m², twee assimilatielampen van 600 Watt, een afzuigslang, een blower, een kachel, een koolstoffilter, twee transformatoren en een stroomverdeler nodig.

Dit zijn allemaal zaken die nodig zijn voor het kweken van hennep. Het enkele kweken is al een overtreding van de bijzondere voorwaarden. Het feit dat er geen hennepkwekerij 'in bedrijf' is aangetroffen, neemt niet weg dat alles wijst op een meer dan voor eigen gebruik kweken dan wel voorradig hebben van hennep.

Al met al is de kantonrechter van oordeel dat de tekortkoming van huurder van dien aard is, dat deze ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. De kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst.

DI 29/01/13
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: