Ger Hukker herbenoemd als algemeen voorzitter NVM

Ger Hukker is herbenoemd als algemeen voorzitter van de NVM. Dat is vandaag besloten tijdens de Ledenraad. Cees Kimmel is een nieuw gezicht in het algemeen bestuur van de NVM.  

De algemeen voorzitter van de NVM wordt benoemd voor drie jaar met de mogelijkheid twee keer herbenoemd te worden. Hukker is tot algemeen voorzitter benoemd in de voorjaarsvergadering van de Ledenraad in 2007. Statutair gezien is dit dus de laatste termijn van 3 jaar.

Het algemeen bestuur meent dat Ger Hukker een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de vereniging en de externe positionering van de NVM. Daarnaast is Hukker een belangrijke verbindende factor binnen de vereniging en ook in het bijzonder voor het algemeen bestuur.

Hukker heeft positief gereageerd op zijn herbenoeming en zegt de komende drie jaar met vertrouwen tegemoet te zien.

Vandaag werd ook bekend dat Cees Kimmel door de Ledenraad van de NVM benoemd is tot lid van het algemeen bestuur. Hij volgt daarmee Bert de Jong op die na het bereiken van de maximale zittingstermijn zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur neerlegt.

Kimmel is bekend als oud-bestuurslid van de vakgroep Wonen en oud-bestuurslid van de afdeling Haaglanden. Daarnaast heeft hij ervaring met het besturen van een (middel-)grote onderneming. 

De Jong was lid van de holdingdirectie, algemeen penningmeester en had de portefeuille lidmaatschapszaken. Hij was sinds 2007 lid van het algemeen bestuur.

DI 25/06/13
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: