CBS: veel weerstand tegen afschaffen hypotheekrenteaftrek

In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld. Bij geen enkele politieke partij bestond er onder de achterban een meerderheid vóór afschaffing. Dit blijkt uit een verkiezingsonderzoek, dat vandaag door het Centraal Bureau voor de Statististiek (CBS) is gepubliceerd.

Ruim acht op de tien stemgerechtigden met een eigen woning waren in 2010 tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Ook huurders waren met zeven op de tien in grote meerderheid tegen. Bij huiseigenaren speelt het hebben van een hypotheekschuld een belangrijke rol: huiseigenaren zonder hypotheekschuld waren vrijwel even vaak vóór afschaffing als huurders.

Daarnaast blijkt ook de hoogte van de hypotheekschuld van invloed te zijn. Huiseigenaren met een middelgrote hypotheekschuld (tussen 76 en 250 duizend euro) waren het minst dikwijls voorstander van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Ongeveer 14 procent van hen vond dat de aftrek moet worden afgeschaft, tegenover 22 procent van de eigenwoningbezitters met een kleine hypotheekschuld.

VVD-stemmers waren het vaakst tegen de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. De achterban van GroenLinks telde de meeste voorstanders. Bij geen enkele politieke partij was er een meerderheid vóór afschaffing.

In 2010 waren er iets meer voorstanders van de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan in 2006. Destijds was 18 procent vóór afschaffing. Vooral onder de achterban van de PvdA en GroenLinks is het aandeel voorstanders toegenomen.

DI 15/11/11
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: