CBS: Scheefwoner woont vaak in Groene Hart en rond de Veluwe

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) komt met opmerkelijke cijfers over scheefwoners, bewoners van corporatiewoningen die in vergelijking met hun inkomen een lage huur betalen. Het aandeel scheefwoners ligt in de vier grote steden niet hoger dan in de rest van ons land. Wel zijn er aanmerkelijk meer scheefwoners in overige Randstadgemeenten. Het zijn vooral de kleinere gemeenten in de nabijheid van één van de vier grote steden waar relatief veel scheefwoners wonen. De gemeenten in het Groene Hart springen eruit. In bijna alle gemeenten daar is het aandeel scheefwoners hoger dan 35 procent. Dat geldt ook voor veel gemeenten op de Veluwe. In het noorden van het land, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Limburg, is het aandeel scheefwoners minder dan 25 procent.

“Beeld scheefwoners moet bijgesteld”
“Onder politici en in de media leeft het beeld dat scheefwoners vooral leven in de grote steden, met name in Amsterdam. Dit beeld blijkt onjuist en moet worden bijgesteld”, aldus statistisch onderzoeker Willem Regeer van het CBS in een reactie. “Er is relatief weinig bekend over scheefwoners. Dat er op deze schaal onderzoek naar scheefwoners wordt gedaan, is nieuw. Het CBS kan daarom ook niet zeggen of het aantal scheefwoners stijgt of daalt.”

Volgens Regeer wil het CBS in de toekomst meer onderzoek doen naar het fenomeen van de scheefwoner. "We weten nauwelijks wat voor mensen dat zijn. Er is weinig bekend over hun leeftijd, opleiding, het bouwjaar van hun woningen en in wat voor wijken deze mensen wonen. Het lijkt ons goed om daar meer onderzoek naar te doen. Vanuit de politiek is daar ook vraag naar.”

Kwart sociale huurders woont scheef
In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. Dit zijn 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van vrijwel alle sociale huurwoningen.

Besluit Europese Commissie
Vanaf 1 januari 2011 moet in Nederland volgens een besluit van de Europese Commissie 90 procent van de huurwoningen met een huur tot de huurtoeslaggrens (652,52 euro in 2011) worden toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33 duizend euro. Om mensen met inkomens tussen de 33.000 en 43.000 euro uit de goedkopere huurwoningen te krijgen, is in het Lente-akkoord afgesproken dat verhuurders de huur voor deze groep volgend jaar met 1 procent mogen verhogen.

WO 04/07/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: