Betaalbaarheid koopwoningen sterk gestegen

NVM 24 april 2012

Ieder kwartaal berekent de NVM de betaalbaarheid van koopwoningen in de Nederlandse markt. Er wordt ingegaan op de verhouding inkomen en woningprijs, rekening houdend met de geldende rentepercentages. Ook wordt de betaalbaarheid voor één- en tweeverdieners berekend, voor zowel starters als doorstromers en voor de verschillende woningtypen.

Voor alle indicatoren geldt dat in het eerste kwartaal van 2012 de betaalbaarheid flink is verbeterd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de dalende woningprijzen. De rentestand en het gemiddelde huishoudeninkomen is niet veel gewijzigd. Ook voor de korte termijn is de verwachting dat de betaalbaarheid door de verder dalende huizenprijzen en de stabiele rente zal toenemen. Wel komt de koopkracht van huishoudens verder onder druk te staan.

Overigens zegt de betaalbaarheid van woningprijzen in dit kader niets over de financierbaarheid van woningen. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen het werkelijke huishoudeninkomen en het norminkomen dat nodig is voor een hypotheeklening van een koopwoning. Er wordt geen rekening gehouden met (al dan niet tijdelijke) economische en politieke ontwikkelingen zoals aangescherpte financieringsregels, verlaagde overdrachtsbelasting, het gedrag van banken e.d.

WO 25/04/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: