'7 NVM-aanbevelingen voor politiek ‘Den Haag’

Volgens NVM-voorzitter Ger Hukker heeft het straks aan te treden kabinet de sleutel voor herstel van de woningmarkt in handen, zo stelde hij bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers.

“De politiek kan nú het verschil maken en laten zien waar het met Nederland heen moet. De boel de boel laten is volgens mij geen optie, daar is werkelijk niemand in dit land bij gebaat. De woningmarkt snakt naar duidelijkheid en oplossingen die op de lange termijn hout snijden. Wij hebben met Aedes, Woonbron en Vereniging Eigen Huis het plan WONEN 4.0 op tafel gelegd. Daarover is uit alle hoeken waardering gekomen, en we verwachten dat de nieuwe regering straks iets met dit hervormingsplan voor de woningmarkt gaat doen. Wat dat betreft kan het nieuwe Kabinet alleen maar winnen: iedere maatregel is winst, mits die maar helderheid en flexibiliteit voor de lange termijn biedt. We gaan ervan uit dat het gezonde verstand zegeviert en de nieuwe regering met de zo broodnodige oplossingen komt om de woningmarkt van het slot te halen. Heel Nederland snakt naar een helder en stabiel perspectief. Op die basis kunnen ook gerichte korte termijn stimuleringsmaatregelen worden genomen en optimaal renderen. Datzelfde geldt voor het beperken van die conjuncturele problemen en het toewerken naar een balans in het financiële toezicht, waarop we als Nederland gewoon zelf invloed kunnen hebben.”

Gezien de dramatische woningmarktcijfers over het derde kwartaal en met het oog op de kabinetsformatie en de behandeling van de Rijksbegroting 2013, roept de NVM informateurs, onderhandelende partijen en de Tweede Kamer op tot het nemen van de volgende zeven maatregelen:

1. Los structurele knelpunten op en bied langetermijnperspectief: WONEN 4.0
- Grijp het huidige politieke en maatschappelijke momentum om consument en bredere economie de urgent noodzakelijke duidelijkheid en perspectief te bieden.
- Benut het breed maatschappelijk gedragen woonakkoord WONEN 4.0 van Aedes, Woonbond, VEH en NVM.

 

2.  Repareer schadelijke onderdelen van het Kunduzakkoord
- Hef de tweedeling tussen bestaande en nieuwe consumenten op de woningmarkt op. Deze leidt tot grote negatieve markteffecten en een administratief monster voor overheid en burger.
- Stimuleer de voor de woningmarkt zo cruciale starters, in plaats van ze hard te treffen.
- Zorg dat zittende huiseigenaren niet worden geconfronteerd met forse extra waardedaling. Met het Kunduzakkoord dreigen honderden miljarden euro’s aan (particulier) vermogen extra te verdampen en nemen restschulden toe.
- Neem onzekerheid weg zodat het lage consumentenvertrouwen weer kan opbloeien.

3.  Normaliseer en moderniseer hypotheekverstrekking
- Bied (politiek en toezichthouder AFM) en benut (banken) ruimte voor verantwoord maatwerk.
- Sluit aan op modernisering arbeidsmarkt: hypotheken voor zzp’ers en flexwerkers, mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
- Stimuleer concurrentie op hypotheekmarkt en ga te hoge risico-opslag tegen.

4.  Vang de funding gap op met nieuwe financieringsvormen
- Overheid als aanjager richting pensioenfondsen en banken.
- Trek lering uit het Deense model.

5.  Bied maatwerk bij restschuld
In opdracht van de NVM heeft professor Johan Conijn (UvA/ASRE) becijferd dat op dit moment al meer dan 700.000 huiseigenaren ‘onder water staan’ met hun hypotheek, dat willen zeggen dat zij een hogere hypotheek hebben dan de waarde van het huis.
- Voorkom executieveilingen in trajecten van gedwongen verkoop.
- Kom de restschuldenaar tegemoet indien het een tijdelijk probleem betreft.
- Zorg dat restschulden die niet gepaard gaan met betalingsproblemen, verantwoord (met behoud van fiscale status eigenwoningschuld) mee kunnen worden gefinancierd bij verhuizing. Hierbij liggen versnelde aflossing van de meegefinancierde restschuld en een rol voor NHG voor de hand als aanvullende oplossingsrichting.     

6.   Stimuleer starters
- Schaf de overdrachtsbelasting af en (her-)introduceer startersregelingen.
- Voorkom onnodige stapeling van onsamenhangende nieuwe belemmeringen, zoals vanuit het Kunduz-akkoord, of eenzijdig vanuit toezichthouders.

7.   Benut instrument van NHG optimaal, het instrument voor veilig en verantwoord lenen

- Neem bij de Nationale Hypotheek Garantie mee, dat onderhoudswerkzaamheden en/of verduurzaming van woningen meegefinancierd kunnen worden.

Verwachtingen voor het resterende jaar 2012

Wanneer de maatregelen uit het Lenteakkoord niet van tafel gaan, zal het komend kwartaal hectisch worden, meent Hukker. “Veel starters op de woningmarkt zullen nog een woning willen kopen met een hypotheek, waarbij hun woonlasten aanvaardbaar blijven.”

De NVM verwacht dan ook een kwartaal waarin het aantal transacties rond de 22.000 bij NVM-makelaars uit kan komen. Dat is een dikke plus van zo’n 18% in vergelijking met dit kwartaal, maar weinig meer dan het 4de kwartaal van 2011.

Over het hele jaar komt het aantal transacties voor de gehele markt dan rond de 110.000 uit. Ook in het komende kwartaal zullen de prijzen waarschijnlijk verder dalen. Over het hele jaar 2012 bezien zullen de prijzen einde van het jaar rond de 7,5% gezakt zijn.

Geen gemakkelijke tijden voor makelaars

Het eerste halfjaar van 2012 laat wederom zien dat het voor makelaarskantoren geen gemakkelijke tijden zijn. Zo zette de dalende trend in de omzet zich verder door (in de woningmakelaardij met -9%) en nam de werkgelegenheid bij kantoren verder af (-8,5% bij woningmakelaars). Dit is het geval in alle deelmarkten van de makelaardij. Deze slechte cijfers zijn nauwelijks terug te zien in het aantal vestigingen van de NVM. Het aantal vestigingen van NVM-makelaars is het afgelopen kwartaal nagenoeg gelijk gebleven op 2.770. Het aantal NVM-makelaars kwam uit op 3.934, waar er aan het begin van het 3de kwartaal nog 3.954 waren. Ook blijkt dat van alle NVM-kantoren meer dan de helft nog steeds winst maakt.

Ondanks de dramatische cijfers over het 3de kwartaal 2012 is Hukker niet per definitie somber gestemd. “Leuk is anders, maar de aanhoudende neergang houdt onze NVM-makelaars ook scherp”, zegt hij. “We zoeken voortdurend naar innovaties in onze dienstverlening.” Niet bij de pakken neerzitten, maar de zaken aanpakken. Mouwen opstropen en aan de slag. Hukker ziet deze houding bij de NVM-makelaars. “Onze beroepsgroep – en hier staan wij niet alleen – probeert in moeilijke tijden er het beste van te maken.”

Oplossing voor tijdelijke verhuur particuliere koopwoningen

Steeds meer banken zetten makelaars buitenspel bij de tijdelijke verhuur van particuliere koopwoningen. Hukker: “Woningbezitters die hun huis tijdelijk willen verhuren in het kader van de Leegstandswet worden door de banken verplicht of zeer streng aangeraden zich te wenden tot enkele ‘preferred suppliers’. Niet alleen makelaars zijn de dupe, ook de keuzevrijheid van de consument verdwijnt door het gevoerde beleid.”

De NVM werkt aan een oplossing om deze markt weer open te breken voor makelaars en aan de verhuureisen van banken te voldoen, zodanig dat de huurder/verhuurder niet financieel de dupe wordt.

DO 11/10/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: